Historie

I 2008 blev Odin Diving A/S startet i Grønland med det formål at udføre dykkerservice på skibe i Nordgrønland.

Fra 2008-2010 arbejdede Odin Diving A/S lokalt med havne-renoveringer og service af skibe.

I 2011 havde Odin Diving A/S en underleverandør-kontrakt med et olie-efterforsknings firma og leverede dykker-support i kontraktens 7 måneders løbetid.

I 2012 havde Odin Diving A/S flere store havne-renoveringer

Vi havde endvidere nøglepersonale på kurser indenfor ledelse, specialkurser indenfor dykning og tekniker kurser.

I 2013 oprettede Odin Diving A/S en filial i Ålborg i Danmark, med henblik på at etablere sig som leverandør af offshore-relateret dykkerarbejde i Danmark.

Vi havde endvidere dykkere på flere projekter i den hollandske, tyske, danske og engelske del af Nordsøen indenfor olie/gas – og vindmølle sektoren.

ODIN DIVING A/S

AGGERSUNDVEJ 55

9670 LØGSTØR

DANMARK

TELEFON: (+45) 98 15 30 30

E: INFO@ODINDIVING.DK